ستاد مرکزی راهیان نور کشور 28 تير 1401 ساعت 13:19 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/17261/1/حال-هوای-یادمان-شهدای-تمرچین-روز-عید-غدیر-روایت-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : حال و هوای یادمان شهدای تمرچین در روز عید غدیر به روایت تصویر -------------------------------------------------- زائرین و خادمین شهدای یادمان تمرچین استان آذریایجان‌غربی در روز عید غدیر با پخش نذری این روز نورانی را جشن گرفتند. متن : خبرنگار جهاد رسانه‌ای شهید رهبر: امیرمحمد یعقوبی