ستاد مرکزی راهیان نور کشور 7 مرداد 1397 ساعت 9:49 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12365/1/بازدید-کاروان-اهل-سنت-شیعه-استان-خراسان-جنوبی-یادمان-شهدای-باشگاه-افسران-سنندج -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : بازدید کاروان اهل سنت و شیعه استان خراسان جنوبی از یادمان شهدای باشگاه افسران سنندج -------------------------------------------------- باشگاه افسران سابق _جهادرسانه ای راهیان نور-کاروان اهل تسنن و شیعه استان خراسان جنوبی از باشگاه افسران سنندج بازدید کردند. متن :