ستاد مرکزی راهیان نور کشور 11 مرداد 1397 ساعت 12:46 http://www.rahianenoor.com/fa/media/12428/یادمان-شهدای-باشگاه-افسران -------------------------------------------------- معبری به آسمان عنوان : یادمان شهدای باشگاه افسران -------------------------------------------------- سنندج/مرکز چند رسانه ای ستاد مرکزی راهیان نور کشور/ مجموعه آنونس های معبری به آسمان توسط مرکز چند رسانه ای ستاد مرکزی راهیان نور کشور تولید و منتشر شد متن : مجموعه آنونس های معبری به آسمان یادمان شهدای باشگاه افسران تصویربرداری و تدوین: مهدی حبیبی کاری از مرکز چند رسانه ای ستاد مرکز ی راهیان نور کشور