ستاد مرکزی راهیان نور کشور 30 تير 1396 ساعت 18:38 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10276/1/گزارش-تصویری-بازدید-زائرین-راهیان-نور-یادمان-پاوه-2 -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه 2 عکاس : محمد معین ابراهیمی زاده -------------------------------------------------- متن :