ستاد مرکزی راهیان نور کشور 23 خرداد 1399 ساعت 16:29 http://www.rahianenoor.com/fa/news/15785/مجموعه-لوح-شهدای-شاخص-99 -------------------------------------------------- کاری از مرکز آفرینش های هنری راهیان نور؛ عنوان : مجموعه لوح| شهدای شاخص 99 طراح: سرکار خانم هانیه شجاعی -------------------------------------------------- متن : کاری از مرکز آفرینش های هنری راهیان نور؛ مجموعه لوح| شهدای شاخص 99 طراح: سرکار خانم هانیه شجاعی