ستاد مرکزی راهیان نور کشور 18 خرداد 1398 ساعت 10:09 http://www.rahianenoor.com/fa/news/14588/ثبت-نام-جهاد-رسانه-راهیان-نور-آغاز -------------------------------------------------- همزمان با ثبت نام سراسری خادمین شهدای غرب و شمالغرب؛ عنوان : ثبت نام "جهاد رسانه ای راهیان نور" آغاز شد -------------------------------------------------- تهران-راهیان نور- روابط عمومی و امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور از آغاز ثبت نام جهاد رسانه ای راهیان نور ویژه راهیان نور غرب و شمال غرب کشور خبر داد. متن : به گزارش راهیان نور، همزمان با ثبت نام سراسری خادمین شهدا ویژه راهیان نورغرب و شمال غرب کشور، جهاد رسانه ای راهیان نور از امروزبه مدت هفت روز (18 تا 24 خرداد ماه) اقدام به ثبت نام خادمین تخصصی رسانه ای کرد. جهاد رسانه ای شهید رهبر بر این اساس خبرنگاران افتخاری شهدا تحت عنوان "جهاد رسانه ای شهید رهبر"پس از ثبت نام و طی مراحل گزینش توسط مراکز استانی خادمین شهدا و تایید مرکز رسانه ای شهید رهبر به کسوت خبرنگار خادم شهدا و باشگاه خبرنگاران راهیان نور نائل شده ودر ایام اوج راهیان نور غرب و شمال غرب کشور (تیر و مرداد ماه جاری) در یادمان های دفاع مقدس استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام بکارگیری خواهند شد. مهمترین وظایف جهاد رسانه ای شهید رهبر در ایام های اوج راهیان نور برگزاری دوره های آموزشی و تربیت خادمین خبرنگار و در طول سال بکارگیری و سازماندهی این عزیزان در قالب باشگاه خبرنگاران راهیان نور بوده و همچنین ایجاد مرکز رسانه ای و ارائه خدمات از جمله هدایت، حمایت و پشتیبانی از حضور اهالی رسانه در مناطق عملیاتی، معرفی سوژه و ارسال اخبار برای رسانه ها، راهنمایی و مشاوره به اصحاب رسانه، تهیه و تولید گزارش، گفت وگو، عکس و فیلم، خبر و گزارش رویدادهای راهیان نور از مهمترین وظایف خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر است. مرکز چند رسانه ای راهیان نور بر این اساس خادمینافتخاری شهدا تحت عنوان "مرکز چند رسانه ای راهیان نور" پس از ثبت نام و طی مراحل گزینش توسط مراکز استانی خادمین شهدا و تایید این مرکزبه کسوت خادم تخصصی شهدا نائل شده و در ایام اوج راهیان نور غرب و شمال غرب کشور (تیر و مرداد ماه جاری) در این مرکز بکارگیری خواهند شد. مهمترین وظایف مرکز چند رسانه ای راهیان نور جذب، شناساییو ساماندهی تدوینگران و برگزاری دوره های آموزشی و تربیت خادمین تدوینگردرطول سال بکارگیری و سازماندهی این عزیزان میباشد. مرکز طراحان راهیان نور بر این اساس خادمین افتخاری شهدا تحت عنوان "مرکز طراحان راهیان نور" پس از ثبت نام و طی مراحل گزینش توسط مراکز استانی خادمین شهدا و تایید این مرکز به کسوت خادم تخصصی شهدا نائل شده و در ایام اوج راهیان نور غرب و شمال غرب کشور (تیر و مرداد ماه جاری) در این مرکز بکارگیری خواهند شد. مهمترین وظایف مرکز طراحان راهیان نور جدب، شناسایی و ساماندهی طراحان و برگزاری دوره های آموزشی و تربیت خادمین طراحدر طول سال بکارگیری و سازماندهی این عزیزان می باشد. رادیو آفلاین راهیان نور (رادیو پلاک) بر این اساس خادمین افتخاری شهدا تحت عنوان "رادیو پلاک" پس از ثبت نام و طی مراحل گزینش توسط مراکز استانی خادمین شهدا و تایید این مرکز به کسوت خادم تخصصی شهدا نائل شده و در ایام اوج راهیان نور غرب و شمال غرب کشور (تیر و مرداد ماه جاری) در این مرکز بکارگیری خواهند شد. مهمترین وظایف رادیو پلاک جذب، شناسایی و ساماندهی گویندگان، نویسندگان و فعالان عرصه صدا و رادیوو برگزاری دوره های آموزشی و تربیت خادمین در طول سال بکارگیری و سازماندهی این عزیزان می باشد. لازم به ذکر است با توجه به محدود بودن ظرفیت بکارگیری خادمین رسانه ای راهیان نور، اولویت با خادمینی است که آشنایی اولیه با فنون اولیه و سابقه و رزومه کاری داشته باشند. نحوه ثبت نام: خادمین جهاد رسانه ای راهیان نور پس از ورود به پایگاه اینترنتی WWW.Khademin.koolebar.ir با طی مراحل زیر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 1- تکمیل اطلاعات عمومی و تکمیلی 2-دسته بندی مهارت ها( در این مرحله، عنوان رسانه ای انتخاب گردد) 3-عنوان مهارت ( انتخاب یکی از تخصص های رسانه ای/ * مثال:خبرنگار، عکاس، تدوینگر، گویندهو...) 4- تکمیل فرم مخصوص