ستاد مرکزی راهیان نور کشور 24 تير 1396 ساعت 8:39 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10159/1/یادمان-شهدای-تپه-الله-اکبر-سنندج-کردستان -------------------------------------------------- راهیان نور شمال غرب کشور عنوان : یادمان شهدای تپه الله اکبر (سنندج-کردستان) عکاس : حامد الهایی سحر -------------------------------------------------- متن :