ستاد مرکزی راهیان نور کشور 4 بهمن 1395 ساعت 9:25 http://www.rahianenoor.com/fa/news/8349/40-نفر -------------------------------------------------- سبک زندگی شهدا عنوان : 40 نفر شهید اسماعیل لسانی -------------------------------------------------- متن : از کرمانشاه بیرون زدیم. سر حرف را باز کردم. اسماعیل لسانی گفت: انقلاب که پیروز شد. ضد انقلاب سربالا کرد. یکی از جاهایی که به هم ریخت و به خوبی رخنه کرد، کردستان بود. جمع ما چهل نفر بود. همه همدیگر رو می شناختیم. روزهای انقلاب با هم دوست شده بودیم. با بعضی، بچه محل هستیم. راه افتادیم اومدیم اینجا تا ریشه ی ضد انقلاب رو بکنیم. هنوز یک سال نمی شه. بچه ها یکی یکی شهید شدن. حالا هم ده - پونزده نفر بیشتر نموندیم. کتاب من و علی و جنگ، ص 2- 1 ► دانلود (نمایش در تلفن همراه)