ستاد مرکزی راهیان نور کشور 17 فروردين 1396 ساعت 14:08 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/9591/1/تصاویر-یادمان-شلمچه -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : تصاویر / یادمان شلمچه عکاس : مهدی ایزانلو -------------------------------------------------- متن :