ستاد مرکزی راهیان نور کشور 4 تير 1398 ساعت 10:20 http://www.rahianenoor.com/fa/media/14622/تیزر-صوتی-مسابقه-ملی-کتابخوانی-رضای-مهر -------------------------------------------------- رادیو پلاک منتشر کرد؛ عنوان : تیزر صوتی| مسابقه ملی کتابخوانی رضای مهر با محوریت کتاب "عارف ۱۲ ساله" مادرانه های شهید رضا پناهی -------------------------------------------------- متن : رادیو پلاک منتشر کرد؛ تیزر صوتی| مسابقه ملی کتابخوانی رضای مهر با محوریت کتاب "عارف ۱۲ ساله" مادرانه های شهید رضا پناهی ▫️مهلت تهیه کتاب: دهم مرداد ۱۳۹۸ ▫️کتابخانه های سراسر کشور