ستاد مرکزی راهیان نور کشور 28 تير 1397 ساعت 11:26 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12228/1/تصاویر-منتشره-نشده-عملیات-چریکی-سپاه -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : تصاویر منتشره نشده از عملیات چریکی سپاه -------------------------------------------------- این تصاویر از عملیات فتح 8 که هدف آن انهدام تاسیسات نظامی- اقتصادی دشمن در سال 1366 است تهیه شده است متن :