ستاد مرکزی راهیان نور کشور 23 اسفند 1397 ساعت 15:34 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/13678/1/ز-کودکی-عاشق-این-تبار-محترمم -------------------------------------------------- عکس خبری؛ عنوان : ز کودکی عاشق این تبار محترمم... عکاس: مرضیه کریمی -------------------------------------------------- متن :