ستاد مرکزی راهیان نور کشور 25 تير 1396 ساعت 9:03 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10176/1/بازدید-خادمین-شهدا-یادمان-شهدای-گمنام-سنندج-باشگاه-افسران -------------------------------------------------- راهیان نور شمال غرب کشور عنوان : بازدید خادمین شهدا از یادمان شهدای گمنام سنندج (باشگاه افسران) عکاس : حامد الهایی سحر -------------------------------------------------- متن :