ستاد مرکزی راهیان نور کشور 26 اسفند 1397 ساعت 17:57 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/13399/1/جاذبه-غروب-باید-شرهانی-تماشا-نشست -------------------------------------------------- روایت تصویری؛ عنوان : جاذبه غروب را باید در شرهانی به تماشا نشست عکاس:عصمت عیوضی -------------------------------------------------- متن : هر طرف که نظر کردم غمی جانکاه به گلویم چنگ انداخت تا چشمانم به غروب خیره شد، غمم بیشتر گردید! انگار مرا به سخنی سراسر سکوت فرا می خواند. جاذبه غروبت را در کتاب ها خواندم اما حال خیره به این جاذبه ام .... از غمگینی غروب شرهانی سخن ها شنیدم و دلم گرفت اما حال مهمان غروبش شدم.... بین آغوش گرفتی تو مرا حس کردم دل خود را وسط کرب و بلا حس کردم غروب شرهانی برایم تداعی کننده عصر عاشوراست هنگامی که زنان و کودکان با دلی اندوه بار از امام خود خداحافظی می کردند. در سرخی غروب شرهانی خود را میان کرب و بلا حس می کنم که این چنین دلم می گیرد.