ستاد مرکزی راهیان نور کشور 1 مرداد 1396 ساعت 14:30 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10310/1/گزارش-تصویری-نشست-تخصصی-توجیهی-آموزشی-مدیران-پیشکسوتان-جهاد-مقاومت -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری/ نشست تخصصی، توجیهی و آموزشی مدیران و پیشکسوتان جهاد و مقاومت عکاس: منصوره عظیمی -------------------------------------------------- متن :