ستاد مرکزی راهیان نور کشور 7 ارديبهشت 1401 ساعت 13:48 http://www.rahianenoor.com/fa/media/17123/تیزر-آیین-افتتاحیه-راهیان-نور-1401-صعود-سراسری-ارتفاعات-بازی-دراز -------------------------------------------------- عنوان : تیزر آیین افتتاحیه راهیان نور 1401 و صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز -------------------------------------------------- تیزر آیین افتتاحیه راهیان نور 1401 و صعود سراسری امت حزب الله به ارتفاعات بازی دراز منتشر شد. متن :