ستاد مرکزی راهیان نور کشور 18 مرداد 1397 ساعت 8:53 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12551/1/حال-هوای-خادمین-زائران-یادمان-شهدای-غریب-سیرانبند -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : حال و هوای خادمین و زائران یادمان شهدای غریب سیرانبند -------------------------------------------------- یادمان شهدای غریب سیرانبند_جهاد رسانه ای شهید رهبر_گزارش تصویری از حال و هوای خادمین و زائران یادمان شهدای غریب سیرانبند متن :