ستاد مرکزی راهیان نور کشور 26 اسفند 1401 ساعت 12:03 http://www.rahianenoor.com/fa/media/17870/معرفی-یادمان-شهدای-عملیات-والفجر-۱-فیلم -------------------------------------------------- بسته خبری گنج پنهان(فصل دوم) عنوان : معرفی یادمان شهدای عملیات والفجر ۱+فیلم -------------------------------------------------- در هفدهمین قسمت از فصل دوم بسته خبری گنج پنهان، شما را به تماشای معرفی یادمان شهدای عملیات والفجر ۱ دعوت می‌کنیم. متن : خبرنگار جهاد‌ رسانه‌ای شهید رهبر: محمدعلی پیوندی تصویربردار: مبین حسینی