ستاد مرکزی راهیان نور کشور 15 مرداد 1398 ساعت 17:20 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/14891/1/نمایشگاه-ادوات-جنگی-محیط-یادمان-شهدای-تمرچین -------------------------------------------------- گزارش تصویری/ عنوان : نمایشگاه ادوات جنگی در محیط یادمان شهدای تمرچین عکاس: علی دوازده امامی -------------------------------------------------- متن :