ستاد مرکزی راهیان نور کشور 23 تير 1398 ساعت 9:44 http://www.rahianenoor.com/fa/media/14639/زائرت-نیستم-دور-سلام -------------------------------------------------- رادیو پلاک منتشر کرد؛ عنوان : زائرت نیستم، از دور سلام.... ویژه ولادت ماه هشتم آسمان امامت -------------------------------------------------- متن : 📻#رادیو_پلاک ✅بیسیم چی ""ویژه ولادت ماه هشتم آسمان امامت"" زائرت نیستم، از دور سلام.... #دکلمه گوینده: امیر داوودی نویسنده:خانم پورسمیله