ستاد مرکزی راهیان نور کشور 4 خرداد 1398 ساعت 10:23 http://www.rahianenoor.com/fa/news/14567/بازنشر-لوح-سروستان-استقامت -------------------------------------------------- کاری از مرکز طراحان راهیان نور عنوان : بازنشر/ لوح| سروستان استقامت به مناسبت روز مقاومت و پایداری -------------------------------------------------- به مناسبت روز مقاومت و پایداری، مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد؛ متن : به مناسبت روز مقاومت و پایداری، مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد؛ لوح| سروستان استقامت چهارم خرداد ماه روز مقاومت و پایداری جهت دریافت طرح با کیفیت بالااینجاکلیک کنید.