ستاد مرکزی راهیان نور کشور 17 مرداد 1397 ساعت 9:07 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12532/1/مراسم-گرامیداشت-یادمان-شهدای-تمرچین-حاج-عمران -------------------------------------------------- گزارش تصویری(1): عنوان : مراسم گرامیداشت یادمان شهدای تمرچین(حاج عمران) بزرگداشت شهدای تمرچین(6) -------------------------------------------------- یادمان شهدای تمرچین-جهادرسانه‌ای شهیدرهبر- گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت یادمان شهدای تمرچین(حاج عمران) متن :