ستاد مرکزی راهیان نور کشور 23 اسفند 1397 ساعت 14:25 http://www.rahianenoor.com/fa/news/13513/فناوری-راهیان-نور-فرصت-مناسب-شناخت-بیشتر-شهداء -------------------------------------------------- دانشجوی اعزامی از زنجان: عنوان : فناوری راهیان نور فرصت مناسب برای شناخت بیشتر شهداء است -------------------------------------------------- یادمان شهدای فکه- جهادرسانه ای شهید رهبر؛ یک زائر دانشجو گفت: راهیان نور یک فرصت مناسب برای شناخت بیشتر شهدا بوده وظیفه همگان است که از این فناوری مهم برای پیشرفت و ترویج روحیه ایثار و شهادت، استفاده کنند. متن : به گزارش راهیان نور،محمدحسین قرداش خانی،دانشجوی اعزامی از زنجان، در گفتگو باخبرنگار جهاد رسانه شهید رهبر؛مستقر در یادمان شهدای فکه، اظهار داشت: قشر دانشجو با مطالعه و خودسازی باید محکم پیش برود تا نقش اصلی خود را در انقلاب اسلامی انجام داده و آرمانشهدا را الگوی خود قراردهد تا پیروزی قطعی همواره حاصل گردد. وی افزود: بدانید تمامی شهدا در مسیر زندگی خود موضوعات اخلاقی بسیاریدارند که باالگو قراردادن این مباحث در زندگی به سبک زندگی اسلامی که مورد تأکید رهبرمعظم انقلاب همواره بوده، دست خواهیم یافت. این فعال دانشجویی در پایان تأکید کرد: راهیان نور یک فرصت مناسب برای شناخت بیشتر شهدا بوده وظیفه همگان است که از این فناوری مهم برای پیشرفت و ترویج روحیه ایثار و شهادت،استفاده کنند؛ چراکه این روحیه باعث پیروزی یک ملت خواهد شد. انتهای پیام/ مجتبی جوکار یادمان شهدای فکه جهاد رسانه شهید رهبر