ستاد مرکزی راهیان نور کشور 21 مرداد 1396 ساعت 17:07 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10633/1/گزارش-تصویری-حضور-فرماندار-مریوان-مرکز-رسانه-شهید-رهبر -------------------------------------------------- عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر: عنوان : گزارش تصویری/ حضور فرماندار مریوان در مرکز رسانه ای شهید رهبر عکاس: محمد رهنما -------------------------------------------------- سنندج - جهاد رسانه ای شهید رهبر، محمد شفیعی فرماندار مریوان با حضور در مرکز رسانه ای شهید رهبر با خبرنگاران راهیان نور به گفت و گو پرداخت. متن :