ستاد مرکزی راهیان نور کشور 8 فروردين 1401 ساعت 11:42 http://www.rahianenoor.com/fa/news/17068/لوح-مجموعه-پست-اسلایدی-پروتکل-های-بهداشتی-کرونا -------------------------------------------------- مرکز طراحان راهیان نور منتشر کرد: عنوان : لوح | مجموعه پست اسلایدی پروتکل های بهداشتی کرونا -------------------------------------------------- متن : اهواز- راهیان نور-مرکز طراحان ستاد مرکزی راهیان نور کشور، مجموعه اسلایدی "  پروتکل های بهداشتی کرونا  "  را منتشر کرد.