ستاد مرکزی راهیان نور کشور 30 تير 1401 ساعت 20:17 http://www.rahianenoor.com/fa/news/17275/لوح-قهرمان-واقعی -------------------------------------------------- توسط مرکز طراحان راهیان نور منتشر شد؛ عنوان : لوح| قهرمان واقعی -------------------------------------------------- مرکز طراحان ستاد مرکزی راهیان نور کشور، همزمان با سالروز شهادت شهید عباس دوران پوستر "قهرمان واقعی" را تولید و منتشر کرد. متن :