ستاد مرکزی راهیان نور کشور 10 مرداد 1397 ساعت 18:40 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12414/1/برگزاری-رزمایش-مجاهدت-های-خاموش-ایام-راهیان-نور-شمالغرب -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : برگزاری رزمایش «مجاهدت های خاموش» در ایام راهیان نور شمالغرب -------------------------------------------------- سنندج_جهادرسانه‌ای شهید رهبر _گزارش تصویری از برگزاری رزمایش «مجاهدت های خاموش» در ایام راهیان نور غرب و شمالغرب + حضور جهاد رسانه راهیان نور در بین هنرمندان رزمایش متن :