ستاد مرکزی راهیان نور کشور 26 مرداد 1397 ساعت 10:51 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12739/1/بازگشت-نخستین-گروه-آزادگان-مهین-سال-69 -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : بازگشت نخستین گروه آزادگان به مهین - سال 69 -------------------------------------------------- سنندج - جهاد رسانه ای شهید رهبر - «آزادگان» آمدند همان طور که رفته بودند؛ دلیر و مقاوم، مردان قبیله غیرت که گنجینه‌های ارزشمندی هستند که در درون آن‌ها فرهنگ انسان ساز، صبوری و مقاومت دوره اسارت نهفته است. متن :