ستاد مرکزی راهیان نور کشور 23 اسفند 1401 ساعت 19:56 http://www.rahianenoor.com/fa/media/17752/چفیه-های-روی-شانه-نشان-ادامه-ی-مبارزه-دشمن -------------------------------------------------- عنوان : چفیه‌های روی شانه‌، نشان از ادامه‌‌ی مبارزه با دشمن -------------------------------------------------- چفیه، نماد جبهه مقاومت است که بیانگر پایان روشن مظلومان است. بخش مهمی از این جبهه را بانوان تشکیل می‌دهند که تکلیف‌شان تبیین است. متن : خبرنگار جهاد رسانه‌ای شهید رهبر: فاطمه خدادادی