ستاد مرکزی راهیان نور کشور 28 اسفند 1397 ساعت 9:42 http://www.rahianenoor.com/fa/media/13882/کلیپ-قطعه-بهشت -------------------------------------------------- کاری از مرکز چند رسانه ای راهیان نور؛ عنوان : کلیپ| قطعه ای از بهشت یادمان شهدای والفجر 8 ، اروند -------------------------------------------------- متن : کاری از مرکز چند رسانه ای راهیان نور؛ کلیپ| قطعه ای از بهشت یادمان شهدای والفجر 8 ، اروند تدوینگر: سعید امیری