ستاد مرکزی راهیان نور کشور 25 تير 1396 ساعت 12:28 http://www.rahianenoor.com/fa/news/10182/پوستر-پیشمرگان-مسلمان -------------------------------------------------- عنوان : پوستر/ پیشمرگان مسلمان کرد طراح : حسین بیات -------------------------------------------------- متن :