ستاد مرکزی راهیان نور کشور 11 تير 1394 ساعت 6:10 http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/5168/1/گزارش-تصویری-جلسه-کمیته-فرهنگی-هنری-ستاد-مرکزی-راهیان-نور-کشور -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری/ جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد مرکزی راهیان نور کشور -------------------------------------------------- تهران-خبرنگار راهیان نور- کمیته فرهنگی و هنری ستاد مرکزی راهیان نور کشور به منظور سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهیان نور شمالغرب کشور تشکیل جلسه داد. متن :