ستاد مرکزی راهیان نور کشور 23 دی 1396 ساعت 7:46 http://www.rahianenoor.com/fa/news/11252/فیلم-آئین-تقدیر-خادمین-بهداشت-درمان-راهیان-نور-جنوب-کشور -------------------------------------------------- عنوان : فیلم/ آئین تقدیر از خادمین بهداشت و درمان راهیان نور جنوب کشور -------------------------------------------------- متن :