ستاد مرکزی راهیان نور کشور 1 مرداد 1401 ساعت 22:35 http://www.rahianenoor.com/fa/media/17292/این-حرکت-مغتنم-بشمارید -------------------------------------------------- مرکز چندرسانه ای راهیان نور منتشر کرد: عنوان : این حرکت را مغتنم بشمارید -------------------------------------------------- بیانات رهبری در مورد راهیان نور غرب و شمالغرب روایتی از راهیان نور دیار غرب و شمالغرب کشور، که توسط مرکز چندرسانه ای راهیان نور کشور تولید و منتشر شد. متن :