ستاد مرکزی راهیان نور کشور 18 مرداد 1398 ساعت 18:09 http://www.rahianenoor.com/fa/media/14961/قطعه-تصویری-لباس-خاکی -------------------------------------------------- کاری از مرکز چندرسانه ای راهیان نور؛ عنوان : قطعه تصویری| لباس خاکی ها بیسیم چی دیروز خبرنگار امروز -------------------------------------------------- متن : کاری از مرکز چندرسانه ای راهیان نور؛ قطعه تصویری| لباس خاکی ها بیسیم چی دیروز خبرنگار امروز مصاحبه با یکی از خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر تصویر و تدوین: حجت الاسلام صدارت