ستاد مرکزی راهیان نور کشور 26 مرداد 1394 ساعت 15:35 http://www.rahianenoor.com/fa/note/5428/لشکر-حقیقی-مردم-هستند -------------------------------------------------- ایستاده در تاریخ/ 4 عنوان : لشکر حقیقی مردم هستند -------------------------------------------------- پاوه-جهادرسانه ای شهید رهبر- به مناسبت سی و ششمین سالروز شکست حصر پاوه گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب را در پنج قسمت تقدیم می نماییم. متن : عزیزان من! هر انسان عاقلی و هر مجموعه ای باید بگردد، لشکریان با اخلاص و با صدق خودش را جستجو کند. امام بزرگوار ما، بزرگترین هنرش این بود که لشکر خود را شناخت و پیدا کرد و دانست که در روز بعد، چه کسی به داد او خواهد رسید و چه کسی سخن او را خوب گوش خواهد کرد. شما ببینید چه کسانی به سخنان امام گوش کردند؟ خوشبختانه صحنه ی جنگ تحمیلی که از چندین سو برای ما درس است، از این جهت هم برای ما درس است. آن روزی که امام در سال پنجاه و هشت سرِ قضیه ی پاوه کلمه ای گفتند، ساعت حدود سه ونیم، چهار بعدازظهر بود که من به طرف جماران می رفتم. اصلاً قیافه ی شهر، قیافه ی دگرگون شده ای بود و مردم همین طور بی اختیار راه افتاده بودند. این حالت، تقریباً با فراز و نشیبها و کم و زیادهایی، تا سال شصت و هفت ادامه داشت. وقتی که امام اشاره ای می کرد، فریادی می کشید و دستوری می داد، چه کسانی می رفتند؟ آنها لشکر حقیقی شمایند؛ آنها را دریابید. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت انتهای پیام/