مستند
قسمت دوم مستند شط عاشقی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ ۲۱:۵۱
قسمت دوم مستند شط عاشقی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ ۰۸:۴۸
قسمت اول مستند شط عاشقی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ۲۰:۲۳
نسخه کامل مستند "خاکریز غزل"/ روایتی از  حضور جمعی از شعرای آئینی در راهیان نور جنوب کشور  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۲۵