۲
۰
تاریخ انتشار
شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۴۲
کد مطلب : ۵۲۰

ارتفاعات مرزی بلفت و دوپازا

ارتفاعات مرزی بلفت و دوپازا
ارتفاعات مرزی بلفت و دوپازا در 15 کیلومتری غرب شهر سردشت و 20 کیلومتری شرق شهر قلعه دیزه عراق واقع شده اند. سلسله ارتفاعات دوپازا ( 2791) که از بلندترین ارتفاعات منطقه محسوب می شود ، از شمال به دو ارتفاع اسپیدان و بلفت ؛ از جنوب به ارتفاعات شهید زین الدین و کلخ قندی ؛ از شرق به کوه های رستم آلیان و کانی رش و از غرب به دشت و شهر قلعه دیزه عراق محدود می شود . ارتفاعات بلفت در شمالغربی دوپازا و تا حدود زیادی در خاک عراق قرار گرفته اند. عملیات های انجام گرفته در این منطقه: 1ـ جهاد ( مبارزه با ضد انقلاب ) 28/03/62 ارتش و ژاندارمری 2ـ شهید قمی ( مبارزه با ضد انقلاب ) 26/04/63 سپاه و گردان های جندالله 1- نصر 5 03/04/66 سپاه 2- نصر 7 14/05/66 سپاه
نام شما

آدرس ايميل شما

قاسم رضا مرادی
درتابستان سال 62 نیروهای تیب قدس سنندج به فرماندهی سردارحاج حسن رستگارمقدم وارتش کردستان دریک عملیات مشترک قله بلفت فتح گردید ولی اسم برده نشده
علی اکبر جنتی
سرباز هوابرد شیراز هستم در پایگاه بدره پن سال ۱۲/۱۲/۶۴تا۴/۴/۶۵در این منطقه انجام وظیفه نمودم که مجروح شدم در گیر با ضدانقلاب ارزوم این است که تصویری از قله بلفت ببینم که پنچ ما تعمین جاده را برای امنیت بنده انجام وظیفه می کردم
برای تامین بچه های دیدبان بلفت برا خوراک سوخت پهباد باطری بیسیم ووووو من همرزمام می بردیم صبح سه ساعت پیاده روی با بار دوازده کیلوی می بردیم و بر می گشتیم تصویر از بلفت ببینم
یاد خاطره باشد برامون