۱
۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۶
کد مطلب : ۳۰۶۳

این انقلاب با خون شهدا پایدار مانده است

این انقلاب با خون شهدا پایدار مانده است

این انقلاب با خون شهدا پایدار مانده است

زنده باد مقاومت
تمام نسل شهدای انقلاب
شهید قبل از انقلاب
شهیدترور
شهید دفاع مقدس
شهید نبرد با امریکایی ها
شهید دفاع فرهنگی
شهید جانباز دفاع مقدس


 

شهید فتنه88
شهید امر به معروف
شهید نبرد با پژاک
شهید هسته ای

راهشان پر رهرو بادنام شما

آدرس ايميل شما

قناری
سرکشی از خانواده شهدا حداقل کاری است که می توان انجام داد
اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.