۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۳
کد مطلب : ۸۲۱۵
روایت سیره شهدا

معلم

شهید محمد فرخی
معلم
یکی از آزادگان نقل می کرد: «یکی از همراهانمان که محمد فرخی نام داشت، دزفولی بود و می دانستیم که قبل از اسارات معلم بوده است. اسرایی که به روشنایی سواد رسیدند، می دانند که او نداشتن امکانات را هیچ گاه بهانه نکرد و حتی زمین و دیوار را تخته ی کلاس قرار داده بود و آموخته هایش را یاد می داد. معلم نهضت سواد آموزی ما را فقط به جرم خواندن دعا آن قدر شکنجه کردند تا شهید شد.»

کتاب زخم های خورشید، ص 143

►دانلود (نمایش در تلفن همراه)
نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.