۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۳
کد مطلب : ۲۲۰۲

"شهدای محوری" راهیان نور امسال را چه اندازه می شناسید؟

"شهدای محوری" راهیان نور امسال را چه اندازه می شناسید؟


معرفی شهدای محوری حماسه راهیان نور

"شهدای محوری" <a href='http://www.rahianenoor.com' target='_blank'><a href='http://www.rahianenoor.com' target='_blank'><a href='http://www.rahianenoor.com' target='_blank'>راهیان نور</a></a></a> امسال را چه اندازه می شناسید؟

شهید حجت الاسلام والمسلمین مهدی شاه آبادیشهید هاشم ساجدیشهید سرلشکر هوشنگ وحید دستگردیشهید مولوی مصطفی جنگی زهیسردار شهید سید محمد سعید جعفری کرمانشاهیشهید دریادار محمد ابراهیم همتیشهیده فوزیه شیردل
نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.