مرکز طراحان راهیان نور
لوح| شهید شاخص سال 1398
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۴
لوح| قهرمانان بازی دراز
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹
لوح| قطعه ای از بهشت 2
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۳۲
شهدای شاخص زن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳
سخن نگاشت | خصوصیت دینداری و روشنفکری 
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۱۵
لوح| قطعه ای از بهشت 2
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۲۴
لوح| مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید و شهدای خطه مقاوم #پاوه
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۳
لوح| مدافعان عشق2
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۲۷
لوح| مشق شهادت
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۵۲