۰
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب : ۱۱۸۷۳

کلیپ«سرزمین نور»

دریافت باکیفیت متوسط


درباره‌ی «راهیان نور»، بحمدالله این حرکت موفّق
که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز‌به‌روز بحمدالله
توسعه پیدا کرده است یکی از جلوه‌های پاسداشت دوران دفاع مقدّس است.
دوران دفاع مقدّس را حقیقتاً بایستی گرامی شمرد، عزیز شمرد و پاسداری کرد.
امام خامنه ای «مد ظله»  96/12/19

مرکز چند رسانه ای ستاد مرکزی راهیان نور کشور
نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.