۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۲
کد مطلب : ۹۸۱۳
در مصاحبه با مادر و خواهر شهید محسن درخشان عنوان شد:

محسن هم دوره ای شهید کشوری و شهید شیرودی بود / او همیشه خوش قول بود

محسن هم دوره ای شهید کشوری و شهید شیرودی بود / او همیشه خوش قول بود
به گزارش راهیان نور، مادر شهید محسن درخشان خلبان ارتش از کرمانشاه روی صندلی آرام نشسته بود با چهره ای مهربان، عکس شهید را در دستش گرفت.

وقتی خواست شروع به مصاحبه کند.  با حسرتی نگاه عکس پسر کرد و گفت: محسن هم دوره ای شهید کشوری و شهید شیرودی بود.  شهید محسن در هم بستگی بین مردم اصفهان قبل از انقلاب نقش موثری داشت.
 
مادر شهید افزود: این اقدامش باعث عصبانیت رژیم شد و حکم اعدامش را صادر کردند.  با آمدن امام و تغییر حکومت دیگر حکم اعدامش باطل شد. 
 
خواهر شهید که کنار مادر نشسته گفت: دو سال فاصله سنی داشتیم و شهید 22 ساله اش بود که جنگ کردستان شروع شد.  شهید حضور در جنگ کردستان را حق خودش می دانست.
 
وی بیان کرد: در ایام عید سال 59 از ما می خواست تمام اوقات خانواده کنار هم باشیم.  شهید قول داد که برای رفتن با هلیکوپتر از بالایی سر شما رد می شوم. 
 
خواهر شهید افزود: وقتی هلیکوپتر از بالای سر ما رد شد نگران شدم و خواهر و برادر ها یک لحظه شیون و ناله کردند گفتم چه شد گفتند هواپیما سقوط کرد پیکر شهید آورند. اگرچه پیکر شهید برادرم نبود ولی نگران شدیم.
 
وی با حسرت و چشمانی پر از اشک آرام گفت: برادرم به قولش عمل کرد.  در سوم اردیبهشت هواپیما سقوط کرد و محسن اسیر شد.  ارتش می دانست ولی به ما خبر ندادند و بعد از 15 روز خبر شهادتش را آوردند. 
 
خواهر شهید لحظه ای سکوت می کند ولی دوباره با بغض در گلویش ادامه می دهد: سخت بود باز هم خبر شهادت از اسارتش سخت تر نبود ولی امید به برگشتش داشتیم.
 
سپهری / خبرنگار افتخاری راهیان نور
یادمان شهید شیرودی

انتهای پیام/نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.