۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹
کد مطلب : ۹۸۸۰
با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام (قسمت دوم)

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

 • تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

  تصاویر / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.