۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۱
کد مطلب : ۹۸۲۹

تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

 • تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

  تصاویر / بازدید دانشجویان دانشگاه افسری آجا از یادمان شهدای هویزه

نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.