۰
تاریخ انتشار
شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۲
کد مطلب : ۹۷۹۹
راهیان نور غرب کشور

تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

عکاس: محمدجواد قمری
 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

 • تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

  تصاویر / یادواره شهید خلبان علی اکبر شیرودی (سرپلذهاب - روستای زرین جوب)

نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.