۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۴
کد مطلب : ۹۷۷۸
راهیان نور غرب کشور

تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

عکاس : زینب سعیدی
 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

 • تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

  تصاویر / یادمان بازی دراز (قسمت دوم)

نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.