۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب : ۹۷۶۸
راهیان نور غرب کشور

تصاویر / یادمان بازی دراز

عکاس: محمدجواد قمری
 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

 • تصاویر / یادمان بازی دراز

  تصاویر / یادمان بازی دراز

نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.