۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷
کد مطلب : ۹۷۶۵
راهیان نور غرب کشور

تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

عکاس: محمدجواد قمری
 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

 • تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

  تصاویر / مزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب

نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.